2 tiêu chí phân loại vị trí việc làm trong ĐVSN công lập


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 14/09/2020 9:24:49 SA

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

 

Theo đó, vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập được phân loại theo 2 tiêu chí sau đây:

 

- Phân loại vị trí việc làm theo khối lượng công việc, bao gồm:

 

+ Vị trí việc làm do một người đảm nhận.

 

+ Vị trí việc làm do nhiều người đảm nhận.

 

+ Vị trí việc làm kiêm nhiệm.

 

- Phân loại vị trí việc làm theo tính chất, nội dung công việc, bao gồm:

 

+ Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý.

 

+ Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành.

 

+ Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung (hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ,...).

 

+ Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.

 

Nghị định 106/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2020 và thay thế Nghị định 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2020.

 

PV

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Gần 1.000 người tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu CCHC huyện Vĩnh Linh năm 2020” (20/10/2020)
Vĩnh Linh ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2021-2025 (14/10/2020)
Tập huấn sử dụng hệ thống ứng dụng CNTT quản lý đội ngũ, tổ chức bộ máy và vị trí việc làm (1/10/2020)
Gia hạn thời gian tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu CCHC trên địa bàn huyện Vĩnh Linh năm 2020” (29/9/2020)
2 tiêu chí phân loại vị trí việc làm trong ĐVSN công lập (14/9/2020)
Vĩnh Linh: Phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu cải cách hành chính năm 2020” từ 8 giờ ngày 10/9 (10/9/2020)
Quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (15/8/2020)
Tạo niềm tin của nhân dân đối với chính quyền từ việc làm tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (22/7/2020)
Vĩnh Linh: Tập huấn kỹ năng ứng dụng CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức văn phòng (13/7/2020)

Bản đồ hành chính

Copyright 2020 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh