Gia hạn thời gian tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu CCHC trên địa bàn huyện Vĩnh Linh năm 2020”


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 29/09/2020 3:08:33 CH

Huyện Vĩnh Linh vừa có Công văn gửi các phòng ban, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Hiệu trưởng các trường TH&THCS, THCS, TH, Mầm non trên địa bàn về việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu CCHC trên địa bàn huyện Vĩnh Linh năm 2020”.

 

 

Theo kế hoạch, cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu CCHC trên địa bàn huyện Vĩnh Linh năm 2020” kết thúc vào 17 giờ ngày 25/9/2020. Song hết thời gian này, nhiều đơn vị vẫn chưa tham gia cuộc thi, hoặc các đơn vị tham gia với số lượng rất ít. Vì vậy, Ban Tổ chức quyết định gia hạn thời gian kết thúc cuộc thi đến 17 giờ ngày 10/10/2020.

 

Ban Tổ chức cuộc thi đề nghị các địa phương, đơn vị trên địa bàn tuyên truyền rộng rãi để CBCC, VC và người lao động được biết và tham gia. Phấn đấu mỗi đơn vị có ít nhất 50% CBCC, VC tham gia.

 

PV

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Gần 1.000 người tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu CCHC huyện Vĩnh Linh năm 2020” (20/10/2020)
Vĩnh Linh ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2021-2025 (14/10/2020)
Tập huấn sử dụng hệ thống ứng dụng CNTT quản lý đội ngũ, tổ chức bộ máy và vị trí việc làm (1/10/2020)
Gia hạn thời gian tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu CCHC trên địa bàn huyện Vĩnh Linh năm 2020” (29/9/2020)
2 tiêu chí phân loại vị trí việc làm trong ĐVSN công lập (14/9/2020)
Vĩnh Linh: Phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu cải cách hành chính năm 2020” từ 8 giờ ngày 10/9 (10/9/2020)
Quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (15/8/2020)
Tạo niềm tin của nhân dân đối với chính quyền từ việc làm tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (22/7/2020)
Vĩnh Linh: Tập huấn kỹ năng ứng dụng CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức văn phòng (13/7/2020)

Bản đồ hành chính

Copyright 2020 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh