Vĩnh Linh xếp đầu khối huyện, thị, thành phố về Chỉ số cải cách hành chính năm 2020


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 07/02/2021 3:38:06 CH

Ngày 5/2/2021, UBND tỉnh Quảng Trị có Quyết định số 301/QĐ-UBND về việc công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

 

 

Theo đó, huyện Vĩnh Linh xếp thứ nhất trong 10 huyện, thị xã, thành phố với số điểm được các sở ngành cấp tỉnh thẩm định là 86,76, xếp loại tốt.

 

Các địa phương trong tỉnh xếp loại tốt tiếp theo là: Đông Hà, thị xã Quảng Trị, Cam Lộ, Triệu Phong, Đakrông, Hướng Hóa. Huyện Gio Linh, Hải Lăng, Cồn Cỏ xếp loại khá.

 

Để đánh giá Chỉ số CCHC của các địa phương, UBND tỉnh căn cứ vào Bộ chỉ số CCHC cấp huyện ban hành kèm theo Quyết định số 2896 /QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị gồm 7 lĩnh vực với 42 tiêu chí và nhiều tiêu chí thành phần.

 

Trên cơ sở kết quả công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020, UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Ban Thi đua- Khen thưởng căn cứ để xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ và rà soát công tác thi đua khen thưởng các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

 

Được biết năm 2019, UBND huyện Vĩnh Linh cũng đã được tỉnh xếp đầu khối huyện, thị, thành phố về Chỉ số cải cách hành chính.

 

PV

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Đẩy mạnh thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ cao (12/3/2021)
Vĩnh Linh: Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác định kỳ đối với công chức, viên chức năm 2021 (11/3/2021)
Lợi ích của việc sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 (3/3/2021)
Vĩnh Linh: Đẩy mạnh tuyên truyền CCHC năm 2021 (2/3/2021)
Vĩnh Linh xếp đầu khối huyện, thị, thành phố về Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 (7/2/2021)
Vĩnh Linh công bố Chỉ số CCHC của UBND các xã, thị trấn năm 2020 (26/1/2021)
Vĩnh Linh: Khai trương Hệ thống truyền hình hội nghị trực tuyến (9/1/2021)
16/18 xã, thị trấn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020 (8/1/2021)
Vĩnh Linh: 70% các văn bản đi, đến được áp dụng chữ ký số (28/12/2020)

 

Bản đồ hành chính

Copyright 2021 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh