Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại Vĩnh Linh


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 23/09/2021 3:15:53 CH

Ngày 22/9/2021, Ban thực thi ISO huyện Vĩnh Linh tổ chức đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND huyện Vĩnh Linh năm 2021.

 

 

Ban thực thi ISO huyện Vĩnh Linh đã làm việc với các bộ phận của 12 phòng chuyên môn thuộc huyện về việc thực hiện các điều khoản liên quan đến nhiệm vụ của từng đơn vị theo TCVN ISO 9001:2015.

 

Thông qua việc kiểm tra để huyện Vĩnh Linh đánh giá lại việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015, đặc biệt là việc thực hiện các quy trình xử lý thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội.

 

Sau cuộc đánh giá nội bộ, Ban thực thi ISO huyện Vĩnh Linh sẽ có báo cáo tổng hợp tham mưu UBND huyện chỉ đạo tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc áp dụng TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc huyện.

 

PV

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại Vĩnh Linh (23/9/2021)
Vĩnh Linh: Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế của công tác CCHC (22/9/2021)
Duy trì, cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của tỉnh năm 2021 (21/9/2021)
Đẩy mạnh triển khai dịch vụ BCCI thông qua Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử (23/8/2021)
Phấn đấu tỉ lệ giải quyết TTHC ở mức độ 3,4 sẽ đạt 50% (12/8/2021)
CCHC ở Vĩnh Linh, nhìn lại sau 5 năm thực hiện NQ 01 của Tỉnh ủy (6/7/2021)
Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025 (22/6/2021)
Hồ sơ giải quyết sớm và đúng hạn đạt 97,8% (17/6/2021)
Đẩy mạnh thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ cao (12/3/2021)

 

Bản đồ hành chính

Copyright 2021 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh