Tăng cường xử lý hồ sơ THHC lĩnh vực đất đai


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 14/04/2022 4:12:41 CH

Một trong những nhiệm vụ cải cách hành chính được UBND huyện Vĩnh Linh chỉ đạo quyết liệt là giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, trong đó có các TTHC về lĩnh vực đất đai, vì đây là lĩnh vực có số lượng giao dịch chiếm phần lớn các thủ tục phải giải quyết hằng năm.

 

Quý 1/2022, Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Vĩnh Linh đã tiếp nhận 408 hồ sơ đất đai, 18 hồ sơ mang sang từ năm 2021. Trong đó đã giải quyết được 347 hồ sơ, 28 hồ sơ đang xử lý, 51 hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện.

 

Để đạt được kết quả này, đơn vị, cơ quan chuyên môn đã tích cực phối hợp với nhau trong giải quyết công việc; ứng dụng công nghệ thông tin vào trao đổi, liên hệ khi giải quyết thủ tục; nêu cao tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhân viên trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo đúng quy định, quy trình về thời hạn giải quyết đối với từng loại hồ sơ.

 

Bên cạnh đó, UBND huyện còn tăng cường tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về dịch vụ hành chính công trực tuyến; tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích giúp các tổ chức, cá nhân giảm chi phí, thời gian đi lại.

 

Mỹ Hằng

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Vĩnh Linh: Chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cải thiện chỉ số PAR Index, SIPAS và PAPI (10/8/2022)
Rà soát, đơn giản hoá quy định, thủ tục hành chính năm 2022 (22/7/2022)
Vĩnh Linh: Bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp năm 2022 (22/6/2022)
Tiếp nhận gần 18.700 hồ sơ thủ tục hành chính trong 6 tháng đầu năm 2022 (22/6/2022)
Chấn chỉnh, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (7/6/2022)
Tập huấn kỹ năng soạn thảo văn bản, ký ban hành văn bản điện tử, quản lý văn bản điện tử, lập hồ sơ điện tử (21/5/2022)
Tăng cường công tác cải cách hành chính (20/5/2022)
Tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (18/4/2022)
Tăng cường xử lý hồ sơ THHC lĩnh vực đất đai (14/4/2022)

 

Bản đồ hành chính

Copyright 2022 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh