Tập huấn kỹ năng soạn thảo văn bản, ký ban hành văn bản điện tử, quản lý văn bản điện tử, lập hồ sơ điện tử


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 21/05/2022 3:31:07 CH

UBND huyện Vĩnh Linh vừa phối hợp với trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị tổ chức lớp tập huấn kỹ năng soạn thảo văn bản, ký ban hành văn bản điện tử, quản lý văn bản điện tử, lập hồ sơ điện tử năm 2022 cho gần 70 cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

 

 

Trong thời gian, tại huyện Vĩnh Linh mặc dù công tác văn thư, lưu trữ đã có nhiều tiến bộ, song quá trình tham mưu ban hành các văn bản pháp luật, văn bản hành chính ở nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn còn gặp một số lỗi như: thể thức kỹ thuật trình bày văn bản chưa đúng, công tác lưu trữ hồ sơ chưa thực sự khoa học.  

 

Xuất phát từ thực trạng này, thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị cho cán bộ, công chức viên chức trên địa bàn huyện Vĩnh Linh có thêm kỹ năng, kinh nghiệm để thực hiện soạn thảo văn bản, ký ban hành văn bản điện tử, quản lý văn bản điện tử, cũng như lập hồ sơ điện tử đúng theo quy định.

 

Tại lớp tập huấn, giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị cùng các học viên trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, những giải pháp thiết thực để khắc phục những khó khăn, vướng mắc để từ đó làm tốt hơn công tác văn thư, lưu trữ trong thời gian tới.

 

PV

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Vĩnh Linh: Bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp năm 2022 (22/6/2022)
Tiếp nhận gần 18.700 hồ sơ thủ tục hành chính trong 6 tháng đầu năm 2022 (22/6/2022)
Chấn chỉnh, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (7/6/2022)
Tập huấn kỹ năng soạn thảo văn bản, ký ban hành văn bản điện tử, quản lý văn bản điện tử, lập hồ sơ điện tử (21/5/2022)
Tăng cường công tác cải cách hành chính (20/5/2022)
Tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (18/4/2022)
Tăng cường xử lý hồ sơ THHC lĩnh vực đất đai (14/4/2022)
Vĩnh Linh: Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao chỉ số PCI (25/3/2022)
Vĩnh Linh: Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2022 (25/3/2022)

 

Bản đồ hành chính

Copyright 2022 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh