Hoạt động các xã, thị trấn

Đại hội đại biểu Phụ nữ xã Vĩnh Chấp nhiệm kỳ 2021-2026


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 07/04/2021 8:33:05 SA

Ngày 6/4/2021, Hội LHPN xã Vĩnh Chấp đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

 

Nhiệm kỳ 2016-2020, Hội LHPN xã Vĩnh Chấp đã nổ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tập trung tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động; đặc biệt là 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Nhờ đó đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ; đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

 

Trong 5 năm, Hội đã phát triển được 7 mô hình phụ nữ khởi sự, 25 mô hình phụ nữ làm kinh tế được Hội hỗ trợ và nhiều mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ cho thu nhập từ 100-200 triệu đồng. Đã có 15/15 phụ nữ nghèo được đỡ đầu và đã thoát nghèo bền vững; nhận ủy thác trên 5 tỷ đồng  cho 92 hộ vay. Bên cạnh đó nhờ làm tốt công tác xây dựng tổ chức Hội, 5 năm liền Hội Phụ nữ xã Vĩnh Chấp đạt danh hiệu vững mạnh được UBND huyện, xã tặng giấy khen.

 

Bước sang nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN xã Vĩnh Chấp đặt ra mục tiêu không ngừng nâng cao năng lực của tổ chức Hội, phát huy tính tự chủ, sức sáng tạo và nội lực, vận động sự tham gia của toàn xã hội vì sự phát triển của phụ nữ; thực hiện bình đẳng giới, góp phần xây dựng NTM. Nhiệm vụ này được cụ thể hóa các các chỉ tiêu như hằng năm giúp ít nhất 1-3 hộ thoát nghèo; thành lập 1-2 mô hình khởi sự; hằng năm hỗ trợ ít nhất 1-3 hộ đạt tiêu chí 5 không 3 sạch bền vững; giới thiệu ít nhất 2 hội viên ưu tú vào hàng ngũ Đảng mỗi năm…

 

Đại hội đã tiến hành bầu BCH nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 9 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Phương Nga

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

Bản đồ hành chính

Tin từ các Xã, Thị trấn
Thủ tục hành chính
Copyright 2021 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh