Hoạt động các xã, thị trấn

Phấn đấu đến năm 2025 có 95% cán bộ công chức cấp xã có trình độ đại học trở lên


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 07/06/2021 8:53:29 SA

Những năm qua, đội ngũ cán bộ cấp xã trên địa bàn huyện Vĩnh Linh đã không ngừng nỗ lực phấn đấu học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, góp phần quan trọng trong xây dựng và hoàn thiện bộ máy chính quyền cơ sở.

 

 

Tính đến tháng 3/2021, toàn huyện có 387 cán bộ, công chức xã, thị trấn. Trong đó, số cán bộ có trình độ sau đại học chiếm tỷ lệ 3,6%; trình độ đại học 81,6%. Đại đa số cán bộ có phẩm chất chính trị tốt, luôn kiên định, giữ vững quan điểm, lập trường tư tưởng của Đảng, phấn đấu vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Thực hiện nghiêm quy định về hành chính công vụ, nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan đơn vị, ý kiến chỉ đạo của cấp trên.

 

Thời gian tới, Vĩnh Linh tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi cả về vật chất lẫn tinh thần cho đội ngũ CBCC cấp xã phát huy tinh thần tự học, tự rèn luyện nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, bản lĩnh chính trị đáp ứng được mọi yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

 

Phấn đấu đến năm 2025, 95% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên; 100 % công chức cấp xã có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí đảm nhiệm; ít nhất 60% cán bộ, công chức cấp xã được cập nhật kiến thức khoa học, công nghệ.

 

Mỹ Hằng

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

 

Bản đồ hành chính

Tin từ các Xã, Thị trấn
Thủ tục hành chính
Copyright 2021 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh