Hoạt động các xã, thị trấn

Bình quân mỗi xã miền núi đạt 15 tiêu chí xâ dựng NTM


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 10/06/2021 8:47:28 SA

Cùng với sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, thời gian qua, huyện Vĩnh Linh đã đẩy mạnh huy động các nguồn vốn và phát huy nội lực, vận động nhân dân các xã miền núi trên địa bàn cùng tham gia đóng góp công sức xây dựng NTM.

 

Xã Vĩnh Hà hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM.

 

Khó khăn lớn nhất trong xây dựng NTM tại các xã miền núi ở Vĩnh Linh đó là trình độ dân trí của người dân còn thấp, năng lực của cán bộ cơ sở còn hạn chế; tình trạng thiếu đất sản xuất còn phổ biến; quy mô sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ, sản phẩm nông nghiệp mang tính tự cung, tự cấp còn phổ biến...

 

Từ những bất cập trên, Vĩnh Linh xác định cần có cơ chế đặc thù hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Bên cạnh đó, cần có chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi có chất lượng cao, hình thành các vùng sản xuất tập trung theo hướng trang trại, gia trại. Có chính sách hỗ trợ về vốn vay, hỗ trợ ứng dụng khoa học - kỹ thuật nâng cao năng lực sản xuất cho người dân.

 

Với sự nỗ lực của các cấp nghành và chính quyền địa phương, cho đến nay, bình quân mỗi xã đã đạt 15/19 tiêu chí chương trình. Trong đó, Vĩnh Khê đạt 14/19 tiêu chí; Vĩnh Ô đạt 13/19 tiêu chí; Riêng xã Vĩnh Hà đã hoàn thành 19 tiêu chí, đang trình hồ sơ đề nghị UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM năm 2020.

 

Mỹ Hằng

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

 

Bản đồ hành chính

Tin từ các Xã, Thị trấn
Thủ tục hành chính
Copyright 2021 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh