Hoạt động các xã, thị trấn

Tăng cường các biện pháp bảo vệ môi trường sông Hồ Xá


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 24/08/2021 7:35:57 SA

Trước phản ánh của người dân về tình trạng sông Hồ Xá bị các loại chất thải, xác động vật thải xuống sông, UBND huyện Vĩnh Linh đã tiến hành quan trắc môi trường trên sông Hồ Xá, đồng thời chỉ đạo UBND thị trấn Hồ Xá kịp thời tăng cường các biện pháp bảo vệ môi trường sông Hồ Xá.

 

 

Theo kết quả quan trắc môi trường hàng năm thì chất lượng môi trường nước của sông Hồ Xá vẫn đảm bảo theo tiêu chuẩn nước mặt (QCVN 08- MT: 2015/ BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt). Tuy nhiên, để bảo vệ, ngăn chặn nguy cơ ô nhiễm sông Hồ Xá, UBND huyện Vĩnh Linh đã chỉ đạo UBND thị trấn Hồ Xá căn cứ Công văn số 413/ UBND-TNMT và Công văn số 562/UBND-TNMT của UBND huyện để triển khai hiệu quả việc bảo đảm môi sinh, môi trường sông Hồ Xá.

 

Theo đó, UBND thị trấn Hồ Xá đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Nhân dân phân loại, thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn phù hợp nhằm giảm thiểu việc chất thải không được thu gom và thải bỏ không đúng nơi quy định; thực hiện các biện pháp xử lý môi trường trong phòng, chống dịch bệnh trên gia súc; gia cầm. Cùng với đó, chú trọng công tác kiểm tra, kiểm soát việc người dân vứt rác thải; xác gia súc, gia cầm bị bệnh dọc theo các kênh, mương, sông, suối làm ô nhiễm môi trường. Đặc biệt, có hình thức xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

 

Nguyễn Trang

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

 

Bản đồ hành chính

Tin từ các Xã, Thị trấn
Thủ tục hành chính
Copyright 2021 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh