Hoạt động các xã, thị trấn

Xem xét giải thể những HTX hoạt động không hiệu quả


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 09/09/2021 10:21:53 SA

Hiện trên địa bàn huyện Vĩnh Linh có 68 HTX gồm 66 HTX nông nghiệp và 2 HTX phi nông nghiệp. Sau chuyển đổi theo Luật HTX 2012, đại đa số các HTX nông nghiệp hoạt động ổn định, HTX dịch vụ làm ăn có lãi, tạo thu nhập khoảng 4- 5 triệu đồng/người/tháng. Tuy nhiên, một số HTX không cạnh tranh được với tư thương dẫn đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh còn thấp, phụ thuộc vào nguồn thu theo đầu sào sản xuất và các ngồn vốn hỗ trợ từ cấp trên.

 

Định hướng những chính sách cụ thể, kịp thời hỗ trợ các HTX tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng hoạt động, huyện Vĩnh Linh chỉ đạo Phòng NN& PTNN huyện kiểm tra, xem xét tham mưu giải thể một số HTX hoạt động kém hiệu quả. Đồng thời sáp nhập các HTX trên cùng một đơn vị hành chính; chỉ đạo xây dựng mô hình liên doanh, liên kết trong chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp.

 

Mặt khác phối hợp cùng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh, Liên minh HTX tỉnh tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho bộ máy quản lý và điều hành của HTX; khảo sát, đánh giá phân loại HTX để xây dựng kế hoạch, giải pháp phát triển kinh tế HTX giai đoạn 2022-  2025. Từ đó góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm đã được huyện Vĩnh Linh xác định và tập trung triển khai trong thời gian qua là đẩy mạnh phát triển HTX và kinh tế hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp để thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

 

Nguyễn Trang

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

 

Bản đồ hành chính

Tin từ các Xã, Thị trấn
Thủ tục hành chính
Copyright 2021 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh