Hoạt động các xã, thị trấn

Xây dựng Đề án sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tại 4 xã Vĩnh Long, Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thủy


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 15/09/2021 9:23:09 SA

Từ hiệu quả của các chương trình hỗ trợ phát triển cánh đồng mẫu lớn lúa chất lượng cao, giai đoạn 2021- 2025, huyện Vĩnh Linh tiếp tục xây dựng Đề án sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tại 4 xã Vĩnh Long, Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thủy.

 

Đến nay, diện tích gieo trồng lúa cả năm toàn huyện Vĩnh Linh đạt khoảng 7.000 hecta. Trong đó, có 90% diện tích sử dụng giống lúa đúng phẩm cấp và 85% diện tích sản xuất lúa chất lượng cao.

 

Nhằm đáp ứng đúng theo cơ cấu cuả ngành nông nghiệp và nhu cầu sản xuất của người dân, giai đoạn 2021- 2025, huyện Vĩnh Linh xây dựng Đề án sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tại 4 xã Vĩnh Long, Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thủy. Phấn đấu đến năm 2025 có 500 hecta sản xuất lúa theo hướng hữu cơ. Từ đó nâng cao giá trị sản phẩm lúa gạo địa phương, tạo điều kiện để người dân tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích.

 

Nguyễn Trang

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

 

Bản đồ hành chính

Tin từ các Xã, Thị trấn
Thủ tục hành chính
Copyright 2021 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh