Hoạt động các xã, thị trấn

Tạo điều kiện phát triển các doanh nghiệp do nữ giới làm chủ


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 21/09/2021 4:44:13 CH

Thời gian qua, việc giải quyết vấn đề bình đẳng giới và nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, trong đó có việc tạo điều kiện để phát triển các doanh nghiệp do nữ giới làm chủ luôn được huyện Vĩnh Linh ưu tiên.

 

 

Toàn huyện Vĩnh Linh hiện có trên 200 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó, có khoảng 20 doanh nghiệp do phụ nữ nắm vị trí lãnh đạo, điều hành, đạt tỷ lệ 10%. Tuy vậy, đa số những doanh nghiệp do phụ nữ nắm giữ vị trí chủ chốt là những doanh nghiệp có quy mô nhỏ. Hạn chế về công nghệ, quản trị và khả năng tiếp cận thị trường nên sức cạnh tranh của những doanh nghiệp này không cao. Một trong những khó khăn của nữ giới đó là họ vẫn phải đảm đương quá nhiều công việc cùng một lúc. Đặc biệt, định kiến phụ nữ chỉ làm những công việc nội trợ, con cái vẫn rất phổ biến và điều này làm ảnh hưởng đến cơ hội khởi nghiệp và làm chủ doanh nghiệp của phụ nữ.

 

Thời gian tới, huyện Vĩnh Linh đề ra nhiều giải pháp nhằm ưu tiên phát triển doanh nghiệp nữ làm chủ, mạng lưới nữ doanh nhân; định hướng một cách rõ ràng cho sự phát triển của phong trào nữ doanh nhân với mục tiêu là gia tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, qua đó thúc đẩy bình đẳng giới thực sự trong khu vực kinh tế tư nhân, góp phần thúc đẩy sự nghiệp bình đẳng giới trong toàn xã hội. Phấn đấu đến năm 2025, ngoài việc duy trì các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ hiện có, sẽ xây dựng thêm 10 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ hoạt động hiệu quả.

 

Mỹ Hằng

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

 

Bản đồ hành chính

Tin từ các Xã, Thị trấn
Thủ tục hành chính
Copyright 2021 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh