Hoạt động kinh tế, đầu tư

Vĩnh Linh: Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn ngân sách Nhà nước


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 24/09/2020 4:57:29 CH

UBND huyện Vĩnh Linh vừa tổ chức hội nghị nhằm chỉ đạo, đôn đốc các phòng ban ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

 

Tại hội nghị, đồng chí Thái Văn Thành - Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao các địa phương, đơn vị có tỷ lệ giải ngân nguồn vốn cao. Tuy nhiên, hiện vẫn còn rất nhiều chủ đầu tư của các địa phương, đơn vị giải ngân nguồn vốn còn chậm. Tính đến ngày 15/9/2020, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM toàn huyện đạt khoảng 59%, vốn sự nghiệp chỉ đạt 26,7%.

 

Dự án nâng cấp Đài Truyền thanh xã Vĩnh Thái thuộc vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020.

 

Trước tình hình này, để tranh thủ tối đa nguồn vốn, tránh bị thu hồi, đồng chí Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo đến ngày 30/9/2020 các đơn vị, chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư và giải ngân nguồn vốn đạt trên 60% kế hoạch vốn được giao. Các đơn vị, chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước UBND huyện về tiến độ giải ngân và bị thu hồi vốn.

 

Về một số khó khăn, vướng mắc của một số địa phương, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị Kho bạc Nhà nước Vĩnh Linh, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện hướng dẫn thêm cho các đơn vị trong việc hoàn thành các thủ tục hồ sơ liên quan đến giải ngân nguồn vốn nhằm đảm bảo kịp tiến độ.

 

PV

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

Bản đồ hành chính

Tin từ các Xã, Thị trấn
Thủ tục hành chính
Copyright 2021 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh