Hoạt động kinh tế, đầu tư

Thêm 6 HTX đạt tiêu chí kiểu mới trong năm 2020


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 24/11/2020 3:46:01 CH

Theo báo cáo kết quả chấm tiêu chí HTX kiểu mới của Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng trị, 6 đơn vị đăng kí xây dựng HTX kiểu mới của huyện Vĩnh Linh trong năm 2020 đã đạt yêu cầu và hiện đang được đề nghị công nhận đạt chuẩn theo quy định.

 

Đó là các đơn vị: HTX Dịch vụ nông nghiệp Vĩnh Hiền, HTX Nông nghiệp Cổ Mỹ, HTX Dịch vụ tổng hợp Nông nghiệp Duy Viên, HTX Dịch vụ nông nghiệp Gia Lâm, HTX Dịch vụ nông nghiệp Thủy Trung và HTX Nuôi trồng thủy sản Vĩnh Thành.

 

Theo kết quả chấm điểm, các HTX nói trên đều đáp ứng được 2 yêu cầu: đảm bảo số điểm đánh giá theo Thông tư 09/2017/TT-BNNPTNT với số điểm đạt từ 80 đến 100 điểm, đảm bảo số điểm ở phần tiêu chí nâng cao đạt từ 70 - 100 điểm. Đây sẽ là động lực để các đơn vị tiếp tục hoạt động và phát triển hiệu quả sản xuất kinh doanh một cách bền vững.

 

Để đạt được kết quả này, thời gian qua Phòng NN&PTNT huyện đã tích cực hướng dẫn và hỗ trợ các đơn vị trong quá trình xây dựng và hoàn thành hồ sơ xét chuẩn HTX kiểu mới. Các đơn vị HTX cũng đã chủ động trong việc đào tạo nâng cao năng lực quản trị, kinh doanh cho cán bộ quản lí, cán bộ khoa học kỹ thuật HTX; tập trung đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp; không ngừng chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ trong  quá trình canh tác. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ cho các mặt hàng nông sản của HTX.

 

Phương Nga

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

Bản đồ hành chính

Tin từ các Xã, Thị trấn
Thủ tục hành chính
Copyright 2021 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh