Hoạt động kinh tế, đầu tư

Giải quyết việc làm cho gần 630 lao động


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 02/04/2021 10:25:53 SA

Trong 3 tháng đầu năm 2021, huyện Vĩnh Linh giải quyết việc làm cho 627 lao động. Trong đó: Lao động trong tỉnh 238 người; lao động ngoài tỉnh 336 người;lao động nước ngoài theo hợp đồng 53 người.

 

 

Theo đó, nhiều giải pháp đào tạo nghề gắn với nhu cầu của người dân, doanh nghiệp tiếp tục được huyện Vĩnh Linh thực hiện để tạo việc làm hiệu quả. Công tác giáo dục nghề nghiệp được chú trọng. Cụ thể, tăng cường công tác tuyên truyền, nhằm thay đổi nhận thức của xã hội về học nghề, lập nghiệp; triển khai đồng bộ các chương trình, dự án về giáo dục nghề nghiệp; tiếp tục các giải pháp thúc đẩy đào tạo gắn với doanh nghiệp; tìm kiếm giải pháp để cơ sở giáo dục nghề nghiệp gắn kết hiệu quả với doanh nghiệp trong tổ chức đào tạo. Với lĩnh vực xuất khẩu lao động, Vĩnh Linh tiếp tục thực hiện các giải pháp duy trì và phát triển thị trường.

 

Mục tiêu của huyện Vĩnh Linh trong năm 2021 sẽ tạo việc làm cho từ 1.800 đến 2.000 lao động. Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu trên, Vĩnh Linh cần tiếp tục hoàn thiện chính sách về việc làm; hướng dẫn thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ tạo việc làm; đẩy mạnh thông tin thị trường lao động mở ra cho người lao động thêm cơ hội giải quyết việc làm; đặc biệt sẽ tăng cường liên kết đào tạo giữa cơ sở dạy nghề và các doanh nghiệp thông qua nhiều hình thức hợp đồng liên kết đào tạo và tuyển dụng sau đào tạo.

 

Mỹ Hằng

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Lấy ý kiến điều chỉnh quy hoạch chi tiết Bãi tắm Cửa Tùng (12/4/2021)
Hiệu quả của một mô hình sản xuất dầu lạc ở xã Kim Thạch (10/4/2021)
Bảo đảm an toàn khi thực hiện thăm dò, khảo sát dầu khí (8/4/2021)
Điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư ở Vĩnh Linh (7/4/2021)
Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng khá trong Quý I (5/4/2021)
Giải quyết việc làm cho gần 630 lao động (2/4/2021)
Hiệu quả từ chương trình cải tạo đàn bò theo hướng chuyên thịt (29/3/2021)
Tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò (23/3/2021)
Phê duyệt dự án khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá 925 tỷ đồng (20/3/2021)

Bản đồ hành chính

Tin từ các Xã, Thị trấn
Thủ tục hành chính
Copyright 2021 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh