Hoạt động kinh tế, đầu tư

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng khá trong Quý I


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 05/04/2021 10:42:45 SA

Nhờ thực hiện tốt các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, hỗ trợ, tạo điều kiện cho lĩnh vực sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN), cùng với sự nỗ lực của các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất nên hoạt động sản xuất CN-TTCN trên địa bàn huyện trong quý I có mức tăng trưởng khá.

 

Theo đó, trong Quý I giá trị sản xuất công nghiệp đạt 275,823 triệu đồng, tăng 6,13% so với cùng kỳ năm trước; trong đó tiêu biểu có khai khoáng tăng 6,15%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,19%; sản xuất và phân phối điện tăng 5,92%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,18%. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu đều tăng với mức từ 5-9% so với cùng kỳ năm 2020. Đây là tính hiệu khả quan, cho thấy CN-TTCN đang sản xuất có hiệu quả và phát triển theo đúng hướng.

 

Với mục tiêu phát triển CN-TTCN nhằm khai thác tối đa tiềm năng lợi thế của địa phương và tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế, thời gian tới huyện Vĩnh Linh sẽ đẩy mạnh việc khuyến khích các cơ sở đổi mới trang thiết bị, áp dụng KHKT vào quá trình sản xuất; tăng cường các hoạt động khuyến công; kêu gọi các nhà đầu tư vào các khu CN, cụm CN và vùng tiềm năng trên địa bàn. Đồng thời đầu tư xây dụng cơ sở hạ tầng cơ bản để đảm bảo cho quá trình sản xuất, lưu thông.

 

Phương Nga

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Lấy ý kiến điều chỉnh quy hoạch chi tiết Bãi tắm Cửa Tùng (12/4/2021)
Hiệu quả của một mô hình sản xuất dầu lạc ở xã Kim Thạch (10/4/2021)
Bảo đảm an toàn khi thực hiện thăm dò, khảo sát dầu khí (8/4/2021)
Điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư ở Vĩnh Linh (7/4/2021)
Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng khá trong Quý I (5/4/2021)
Giải quyết việc làm cho gần 630 lao động (2/4/2021)
Hiệu quả từ chương trình cải tạo đàn bò theo hướng chuyên thịt (29/3/2021)
Tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò (23/3/2021)
Phê duyệt dự án khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá 925 tỷ đồng (20/3/2021)

Bản đồ hành chính

Tin từ các Xã, Thị trấn
Thủ tục hành chính
Copyright 2021 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh