Pháp luật - Đời sống

Nâng cao hiệu lực lãnh đạo của Đảng trong Mặt trận Dân tộc thống nhất


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 17/11/2020 3:44:22 CH

75 năm trôi qua kể từ thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, bài học về việc lãnh đạo Mặt trận Dân tộc thống nhất (Mặt trận); xây dựng và củng cố Mặt trận để tập hợp, quy tụ, vận động và phát huy vai trò, sức mạnh của quần chúng từ Mặt trận Việt Minh đã được Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng và phát triển trong tiến trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

 

Tại Đại hội nhiệm kỳ 2019-2024, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vĩnh Linh tặng MTTQ Việt Nam huyện bức trướng có nội dung: "Phát huy sức mạnh khối ĐĐK dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh".

 

Trong mỗi thời kỳ, Mặt trận lại có tên gọi cho phù hợp điều kiện và hoàn cảnh lịch sử, song dù mang tên nào: Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam (Mặt trận Liên Việt) trong kháng chiến chống Pháp; Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam; Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình ở Việt Nam (thành lập ở miền Nam) trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay, thì Mặt trận cũng cần phải và luôn phải bám sát nhiệm vụ chính trị, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên; phải là nơi đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; đồng thời, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

 

Trong thời gian tới, cần chú trọng công tác xây dựng, củng cố và phát huy vai trò của Mặt trận đối với việc thực hiện nhiệm vụ cách mạng. Trong đó, Đảng Cộng sản Việt Nam phải là hạt nhân lãnh đạo - phải thực hiện vai trò lãnh đạo bằng cách đề ra đường lối, chủ trương, chính sách đúng đắn, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng và lợi ích chính đáng của các tầng lớp nhân dân.

 

Trong Mặt trận, Đảng phải là đạo đức, là văn minh và là “một bộ phận trung thành nhất, hoạt động nhất và chân thực nhất” để không chỉ giữ vững đường lối chính trị, mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng mà còn phải chủ động phòng và chống mọi khuynh hướng hạ thấp vai trò của Đảng, đòi chia quyền lãnh đạo trong Mặt trận, xa rời phương hướng, mục tiêu chiến lược của cách mạng. Đồng thời, Đảng phải tôn trọng tính độc lập về tổ chức và hoạt động sáng tạo của Mặt trận; lắng nghe ý kiến đóng góp của Mặt trận đối với sự lãnh đạo của Đảng và đối với cán bộ, đảng viên; phải chú trọng xây dựng và củng cố khối liên minh công - nông - trí vững mạnh làm nền tảng của Mặt trận.

 

Thực tế cho thấy, sự quan tâm lãnh đạo của các cấp uỷ, sự chủ động phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền các cấp để Mặt trận và các đoàn thể chính trị -xã hội hoạt động có hiệu quả là rất quan trọng. Sự quan tâm lãnh đạo đầy đủ của mỗi cấp ủy đến việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận, đoàn thể và quy chế phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận và các đoàn thể trong các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội… của đất nước, địa phương và cơ sở sẽ góp phần để Mặt trận hoạt động hiệu quả, phát huy được vị thế, vai trò của mình.

 

BBT

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Vĩnh Linh: Năm 2020, cấp huyện tiếp nhận, xử lý gần 190 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (30/11/2020)
Người dân được bắn pháo hoa dịp lễ, tết, sinh nhật (30/11/2020)
Những điều cần biết về bệnh Whitmore và cách phòng tránh (25/11/2020)
Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em (24/11/2020)
LĐLĐ Vĩnh Linh: Tập huấn quán triệt Luật Lao động năm 2019, Luật CBCC-VC sửa đổi (23/11/2020)
Vĩnh Linh: Tăng cường công tác tư pháp (23/11/2020)
Hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật huyện Vĩnh Linh 75 triệu đồng (21/11/2020)
Hướng dẫn cho vay để trả lương ngừng việc do dịch Covid-19 (18/11/2020)
Tăng cường công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (18/11/2020)

Bản đồ hành chính

Tin từ các Xã, Thị trấn
Thủ tục hành chính
Copyright 2020 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh