Pháp luật - Đời sống

Chính sách hỗ trợ thành viên Tổ giám sát Covid-19 tại cộng đồng


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 22/11/2021 7:41:43 SA

Ngày 19/11/2021, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định về việc quy định hỗ trợ thành viên Tổ giám sát Covid-19 tại cộng đồng.

 

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là thành viên Tổ giám sát Covid-19 tại cộng đồng do UBND xã, phường, thị trấn quyết định thành lập phù hợp quy mô cấp thôn.

 

Mức hỗ trợ 100 ngàn đồng/người/tháng đã bao gồm hỗ trợ cho phí đảm bảo cho thành viên trang bị vật dụng, đồ dùng cá nhân phục vụ hoạt động giám sát Covid-19 tại cộng đồng. Thời gian hỗ trợ được tính theo tháng tham gia phòng, chống dịch theo phân công của cấp có thẩm quyền.

 

Nguồn kinh phí hỗ trợ thành viên Tổ giám sát Covid-19 tại cộng đồng được huy động từ nguồn tài trợ, hỗ trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Trường hợp không đủ, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động sử dụng ngân sách địa phương để chi trả, ngân sách tỉnh xem xét hỗ trợ cho các địa phương không cân đối được nguồn.

 

PV

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

 

Bản đồ hành chính

Tin từ các Xã, Thị trấn
Thủ tục hành chính
Copyright 2022 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh