Pháp luật - Đời sống

Ban Chỉ đạo 81 huyện Vĩnh Linh triển khai nhiệm vụ năm 2022


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 15/01/2022 10:15:33 SA

Ngày 14/01/2022, Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ “về phối hợp giữa các Bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân” huyện Vĩnh Linh (BCĐ 81) tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo 81 huyện; thành viên BCĐ huyện và Trưởng, Phó BCĐ các xã, thị trấn.

 

 

Năm 2021, Ban Chỉ đạo 81 huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; góp ý xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

 

Hội Nông dân các cấp đã phối hợp với các phòng liên quan và câu lạc bộ trợ giúp pháp lý tỉnh, huyện tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 6.200 lượt hội viên, nông dân; trợ giúp pháp lý cho gần 2.300 lượt hội viên, nông dân. Phối hợp và duy trì tốt hoạt động của 16 câu lạc bộ “nông dân với pháp luật” ở các xã, thị trấn với 448 thành viên.

 

Hội Nông dân cơ sở đã phối hợp tham gia hòa giải thành 84/120 vụ. Nhờ làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và chủ động hòa giải ở cơ sở nên những vụ việc khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân được giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở, hạn chế việc khiếu nại, khiếu kiện đông người, vượt cấp.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao và ghi nhận những kết quả đạt được của BCĐ các cấp trong năm 2021, đồng thời cũng yêu cầu BCĐ huyện và BCĐ các xã, thị trấn cần khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Trong đó tập trung vào các nội dung chủ yếu: phối hợp giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, chính quyền các cấp giải quyết các nội dung liên quan đến đất đai phải chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật; BCĐ các cấp phải xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2022, trong đó quan tâm giải quyết các vụ việc tồn đọng; xây dựng chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân và UBND trong giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên, nông dân; cung cấp thông tin kịp thời để các cơ quan chức năng định hướng dư luận; tăng cường giám sát theo Quyết định số 217 của Bộ Chính trị; nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của BCĐ các cấp.

 

Trần Thị Thu Hà

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

 

Bản đồ hành chính

Tin từ các Xã, Thị trấn
Thủ tục hành chính
Copyright 2022 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh