Pháp luật - Đời sống

Phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý nhà đất


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 17/05/2022 1:48:23 CH

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 1257 về việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc huyện Vĩnh Linh.

 

Quyết định đã phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà và đất đối với 350 cơ sở nhà, đất của các cơ quan thuộc huyện Vĩnh Linh. Trong đó giữ lại, tiếp tục sử dụng 333 cơ sở nhà, đất và điều chuyển mục đích sử dụng đổi với 17 cơ sở.

 

UBND tỉnh giao cho UBND huyện Vĩnh Linh trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phương án được phê duyệt, chịu trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, gửi Sở Tài chính và các cơ quan liên quan thẩm định, trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định giữ lại tiếp tục sử dụng hoặc điều chuyển các cơ sở nhà, đất theo đúng quy định.

 

Việc rà soát, sắp xếp, xử lý nhà, đất trên địa bàn huyện Vĩnh Linh nhằm sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực tài chính từ đất đai phục vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

 

Mỹ Hằng

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

 

Bản đồ hành chính

Tin từ các Xã, Thị trấn
Thủ tục hành chính
Copyright 2022 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh