Pháp luật - Đời sống

Quảng Trị hỗ trợ đẩy nhanh dự án dệt may cho Công ty Scavi Huế tại Vĩnh Linh


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 18/05/2022 7:41:38 SA

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành văn bản về việc đồng ý chủ trương cho Công ty Scavi Huế được thuê đất thông qua hình nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để chuyển mục đích sử dụng đất sang phi nông nghiệp thực hiện dự án nhà máy sản xuất trang phục lót và hàng thể thao tại Khu quy hoạch công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá, huyện Vĩnh Linhvới quy mô diện tích 18,5ha.

 

UBND tỉnh giao UBND huyện Vĩnh Linh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và địa phương tạo điều kiện cho Công ty Scavi Huế thực hiện nhận chuyển nhượng đất để triển khai dự án nhà máy may 575 tỷ đồng; yêu cầu UBND huyện Vĩnh Linh chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp UBND xã Vĩnh Chấp, các đơn vị, cá nhân có liên quan rà soát, tham mưu UBND huyện thông báo cho người sử dụng đất đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận, lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tạo điều kiện cho Công ty Scavi Huế thực hiện nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

 

Giao nhiệm vụ cho 1 cơ quan, đơn vị làm đầu mối hỗ trợ Công ty Scavi Huế trong thực hiện thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và lập hồ sơ thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thuê đất và các thủ tục khác có liên quan để đảm bảo điều kiện pháp lý khởi công xây dựng công trình trước ngày 1/7/2022.

 

Xã Vĩnh Chấp tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân tích cực hợp tác, phối hợp với Công ty Scavi Huế trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và ủng hộ dự án trên địa bàn; quy chủ, xác định nguồn gốc sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân trong khu vực dự án; làm trung gian để hỗ trợ Công ty Scavi Huế trong việc liên hệ với hộ gia đình, cá nhân để thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

 

Được biết, dự án nhà máy sản xuất trang phục lót và hàng thể thao của Công ty Scavi Huế được UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư theo Quyết định số 3569/QĐ-UBND ngày 10/11/2021.

 

BBT

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

 

Bản đồ hành chính

Tin từ các Xã, Thị trấn
Thủ tục hành chính
Copyright 2022 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh