Thời sự - Chính trị

Vĩnh Linh chú trọng phát triển lĩnh vực KHCN trong nhiệm kỳ 2020-2025


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 29/12/2020 4:39:07 CH

Nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đảng bộ huyện Vĩnh Linh nhiệm kỳ 2020-2025 xác định đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ nhằm tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thời gian tới.

 

Để thực hiện lĩnh vực đột phá này, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vĩnh Linh đề 3 nội dung cần tập trung lãnh đạo thực hiện. Đó là: nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác khoa học công nghệ, có chính sách phù hợp cho việc ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ cao, công nghệ sinh học; xây dựng, quảng bá thương hiệu và nhãn mác tập thể, cá nhân cho các sản phẩm đặc trưng của địa phương; đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ vào các lĩnh vực sản xuất và đời sống.

 

Nhiệm vụ trước mắt, huyện sẽ thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ vào một số lĩnh vực như: CNTT phục vụ cải cách hành chính và phát triển kinh tế xã hội; ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học vào sản xuất các loại giống và thâm canh, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm rau, củ, quả chất lượng cao; phát triển chăn nuôi quy mô lớn, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm từ chăn nuôi; ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất công nghiệp, trong xử lý rác thải và bảo vệ môi trường…

 

PV

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

Bản đồ hành chính

Tin từ các Xã, Thị trấn
Thủ tục hành chính
Copyright 2021 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh