Thời sự - Chính trị

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh về nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2021


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 10/06/2021 10:07:44 SA

Vừa qua, UBND huyện Vĩnh Linh tổ chức phiên họp đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 5, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2021; thông qua Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

 

Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và cả năm 2021, Chủ tịch UBND huyện Thái Văn Thành yêu cầu các phòng ban, đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung cao độ, chỉ đạo quyết liệt, huy động mọi nguồn lực, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đồng thời thực hiện mạnh mẽ các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt ở mức cao nhất; đảm bảo an sinh, trật tự an toàn xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh.

 

Trong đó, tập trung hoàn thành các đề án, dự thảo nghị quyết chuyên đề, nhiệm vụ trọng tâm, lĩnh vực đột phá giai đoạn 2021-2025. Theo đó, các phòng ban, đơn vị được giao chủ trì tập trung xây dựng đảm bảo chất lượng, tiến độ, đúng quy định, đồng thời phải phù hợp với tình hình thực tế địa phương, tạo bước đột phá và có tính khả thi cao.

 

Đẩy mạnh thu hút đầu tư và giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2021; nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra trong Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh, Công văn 710/SKH-TH ngày 28/4/2021 của Sở KH&ĐT và Công văn 623/UBND-TCKH ngày 06/5/2021 của UBND huyện.

 

Người đứng đầu các phòng ban, đơn vị chịu trách nhiệm trước UBND huyện về tiến độ giải ngân theo quy định, kết quả giải ngân là một trong những căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021.

 

Các phòng ban chuyên môn, các địa phương tăng cường công tác cải cách hành chính, chú trọng các giải pháp nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công; triển khai thu phí, lệ phí tập trung bằng biên lai điện tử; thực hiện đồng bộ các giải pháp phục vụ người dân và doanh nghiệp; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra…

 

Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh cũng đã giao trách nhiệm cụ thể cho các phòng ban chuyên môn thực hiện một số nhiệm vụ trước mắt trong tháng 6 và trong 6 tháng còn lại cuối năm 2021.

 

Tại cuộc họp, các thành viên đã cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. UBND huyện giao phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc họp, chỉnh sửa, hoàn thiện trình BTV Huyện ủy, HĐND huyện đảm bảo thời gian theo quy định.

 

PV

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Vĩnh Linh chú trọng phát triển và rèn luyện đảng viên (15/6/2021)
Quyên góp, ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (15/6/2021)
Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của BCT khóa XII (14/6/2021)
Công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV (11/6/2021)
Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh về nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2021 (10/6/2021)
Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Vĩnh Linh nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức vào ngày 17/6/2021 (10/6/2021)
Lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết phòng, chống dịch bệnh Covid-19” của Ban Thường trực UBMT huyện Vĩnh Linh (9/6/2021)
Vĩnh Linh: Chỉ đạo hưởng ứng đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 (8/6/2021)
Vĩnh Linh: Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 (8/6/2021)

 

Bản đồ hành chính

Tin từ các Xã, Thị trấn
Thủ tục hành chính
Copyright 2021 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh