Thời sự - Chính trị

Phân công đỡ đầu xây dựng NTM 3 xã miền núi Vĩnh Linh giai đoạn 2022-2025


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 23/06/2022 10:21:31 SA

Ngày 22/6/2022, UBND tỉnh Quảng Trị có Quyết định phân công địa bàn đỡ đầu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022- 2025.

 

Xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh.

 

Theo đó, UBND tỉnh đã phân công 34 Sở ban ngành, đơn vị cấp tỉnh, một số doanh nghiệp có trách nhiệm đỡ đầu xây dựng NTM tại 36 xã thuộc các huyện trên địa bàn tỉnh.

 

Riêng tại huyện Vĩnh Linh, UBMTTQVN tỉnh có trách nhiệm đỡ đầu xã Vĩnh Khê, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị đỡ đầu xã Vĩnh Ô.

 

Các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát đối với các xã khó khăn được phân công đỡ đầu; huy động có hiệu quả các nguồn lực để hỗ trợ các thôn/bản và xã được đỡ đầu hoàn thành mục tiêu thôn/xã đạt chuẩn NTM theo lộ trình của tỉnh.

 

UBND tỉnh đề nghị các doanh nghiệp, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn đồng hành, chung sức, huy động các nguồn lực để hỗ trợ các địa phương trong phong trào cả nước chung sức xây dựng NTM.

 

PV

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Vĩnh Linh triển khai Chương trình chuyển đổi số (17/8/2022)
Kiểm tra công tác chuẩn bị và giao nhiệm vụ diễn tập PCLB-TKCN tại huyện Vĩnh Linh (14/8/2022)
Huyện ủy Vĩnh Linh làm việc với Ban Thường vụ Huyện đoàn (12/8/2022)
Huyện ủy Vĩnh Linh làm việc với Ban Thường vụ Hội CCB huyện (10/8/2022)
Vĩnh Linh đưa Nghị quyết số 27 của BCH Trung ương Đảng vào thực tiễn (9/8/2022)
LĐLĐ huyện Vĩnh Linh: Triển khai kế hoạch Đại hội Công đoàn cấp cơ sở (5/8/2022)
Huyện Vĩnh Linh cần tạo ra khâu đột phá trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH (4/8/2022)
Triển khai Chương trình “Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030” theo Quyết định số 677 của Thủ tướng Chính phủ (3/8/2022)
Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng 1/8 (1/8/2022)

 

Bản đồ hành chính

Tin từ các Xã, Thị trấn
Thủ tục hành chính
Copyright 2022 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh