Thông-báo

CÔNG VĂN: V/v duy trì và nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công của tỉnh (PAPI) năm 2021

 

CÔNG VĂN: V/v thực hiện Thông báo kết luận số 85/TB-UBND ngày 10/6/2021 của PCT UBND tỉnh Hoàng Nam tại cuộc họp Thường trực BCĐ phòng, chống dịch Covid-19

 

CÔNG VĂN: V/v thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 19/02/2021 của Bộ Công thương về việc đẩy mạnh các hoạt động khuyến công, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2021-2025

 

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người" năm 2021

 

Thông điệp tuyên truyền Quỹ vắc xin phòng Covid-19

Thông điệp tuyên truyền Quỹ vắc xin phòng Covid-19

Thông điệp tuyên truyền Quỹ vắc xin phòng Covid-19

CÔNG VĂN: V/v triển khai các hoạt động "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2021 và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Tuần lễ biển và Hải đảo năm 2021

 

CÔNG VĂN: V/v tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dại ở động vật; hướng dẫn tiêu hủy xác trâu, bò mắc bệnh viêm da nổi cục

CÔNG VĂN: Tuyên truyền Triển lãm sách trực tuyến kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

 

CÔNG VĂN: Tuyên truyền tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) Du lịch tỉnh Quảng Trị

 

Tin đã đưa

CÔNG VĂN: Điều chỉnh một số nội dung tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống ngành Dân số Việt Nam 26.12 (1961-2021)

(1/6/2021)
THÔNG BÁO: V/v quy hoạch đảm bảo quỹ đất để Xây dựng trường chuẩn Quốc gia (31/5/2021)

CÔNG VĂN: Về việc thực hiện Công văn số 665/CV-BCĐPCD của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị

(7/5/2021)

CÔNG VĂN: Về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão năm 2021

(7/5/2021)

CÔNG VĂN: Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn, vận chuyển trái phép động vật và sản phẩm động vật

(7/5/2021)
V/v rà soát các tổ chức, cá nhân hoạt động hành nghề khoan nước dưới đất và hoạt động thăm dò, khai thác nước dưới đất (15/4/2021)

KẾ HOẠCH: Triển khai thực hiện QĐ số 2215 của Thủ tướng CP về thực hiện Kết luận số 76 của BCT khóa XII về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

(12/4/2021)
QUYẾT ĐỊNH: V/v công nhận kết quả tuyển dụng theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ của kỳ tuyển dụng VCSN giáo dục (25/3/2021)
QUYẾT ĐỊNH: V/v công nhận kết quả tuyển dụng của kỳ tuyển dụng đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục (17/3/2021)
QUYẾT ĐỊNH: V/v công nhận kết quả tuyển dụng của kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp và biên chế Hội năm 2020 (17/3/2021)

KẾ HOẠCH: Tuyên truyền nâng cao nhận thức về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Vĩnh Linh

(12/3/2021)
QUYẾT ĐỊNH: V/v ban hành Nội quy kỳ xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp và Danh sách, SBD (11/3/2021)
QUYẾT ĐỊNH: V/v ban hành Nội quy kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp và biên chế Hội năm 2020 và Danh sách, SBD (11/3/2021)
DANH SÁCH SỐ BÁO DANH THÍ SINH THUỘC ĐỐI TƯỢNG THU HÚT, TẠO NGUỒN CÁN BỘ TRONG KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC (11/3/2021)
KẾ HOẠCH: Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giử chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan chuyên môn, đơn vị sử nghiệp thuộc huyện UBND và UBND các xã, thị trấn năm 2021 (10/3/2021)
Trang:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Trang tiếp >>

 

Bản đồ hành chính

Tin từ các Xã, Thị trấn
Thủ tục hành chính
Copyright 2021 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh