Thông-báo

Quyết định: V/v thành lập BCĐ, Tổ Thường trực giúp việc BCĐ tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 huyện Vĩnh Linh

THÔNG BÁO: Đối thoại chính sách Người có công và Bảo trợ xã hội với người dân trên địa bàn xã Kim Thạch

QUYẾT ĐỊNH: V/v ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu nội bộ trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động hành chính của UBND huyện Vĩnh Linh

Kết quả Hội nghị tư vấn tuyển chọn, xét giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở thực hiện trong năm 2020 - Lần thứ 2

THÔNG BÁO: Kết quả thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới năm 2020 cho xã Vĩnh Thái

KẾ HOẠCH: Sắp xếp, điều động và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý các trường học thuộc UBND huyện

QUYẾT ĐỊNH: V/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của huyện Vĩnh Linh

BẢN NIÊM YẾT VIỆC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (THÁNG 8.2020)

Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi trực tuyến tuổi trẻ Vĩnh Linh “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” năm 2020

Tin đã đưa
THÔNG BÁO: V/v trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ đối với các thí sinh trúng tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục chỉ tiêu năm học 2019-2020 (19/8/2020)
TB kết quả thi tuyển và trúng tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Vĩnh Linh chỉ tiêu năm học 2019-2020 (19/8/2020)
THÔNG BÁO: V/v tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư Hòa Lý 2 (nay khu phố Hòa Lý Hải) thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh (12/8/2020)
THÔNG BÁO 99: Về kết quả chấm phúc khảo vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục chỉ tiêu năm học 2019-2020 (10/8/2020)
QUYẾT ĐỊNH: V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Vĩnh Linh (24/7/2020)
BẢN NIÊM YẾT VIỆC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (24/7/2020)
THÔNG BÁO: Công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Vĩnh Linh (24/7/2020)
TB kết quả thi tuyển vòng 2 của kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục chỉ tiêu năm học 2019-2020 (9/7/2020)
DANH SÁCH SỐ BÁO DANH THÍ SINH DỰ THI TUYỂN VÒNG 2 VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC CHỈ TIÊU NĂM 2019-2020 (2/7/2020)
THÔNG BÁO: Kết quả thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới năm 2020 cho xã Kim Thạch, Hiền Thành (1/7/2020)
THÔNG BÁO: V/v tổ chức thi tuyển vòng 2 Viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Vĩnh Linh năm 2019-2020 (22/6/2020)
THÔNG BÁO: BẢN NIÊM YẾT VIỆC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (22/6/2020)
THÔNG BÁO: QĐ v/v ban hành Nội quy kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Vĩnh Linh năm học 2019-2020 (12/6/2020)
THÔNG BÁO: QĐ v/v ban hành Quy chế tổ chức kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Vĩnh Linh năm học 2019-2020 (12/6/2020)
THÔNG BÁO: Danh sách số Báo danh, phòng thi, ca thi vòng 1 tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục chỉ tiêu năm học 2019-2020 (11/6/2020)
Trang:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Trang tiếp >>

Bản đồ hành chính

Tin từ các Xã, Thị trấn
Thủ tục hành chính
Copyright 2020 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh