Thông-báo

KẾ HOẠCH: Triển khai thực hiện QĐ số 2215 của Thủ tướng CP về thực hiện Kết luận số 76 của BCT khóa XII về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

QUYẾT ĐỊNH: V/v công nhận kết quả tuyển dụng theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ của kỳ tuyển dụng VCSN giáo dục

QUYẾT ĐỊNH: V/v công nhận kết quả tuyển dụng của kỳ tuyển dụng đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục

QUYẾT ĐỊNH: V/v công nhận kết quả tuyển dụng của kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp và biên chế Hội năm 2020

KẾ HOẠCH: Tuyên truyền nâng cao nhận thức về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH: V/v ban hành Nội quy kỳ xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp và Danh sách, SBD

QUYẾT ĐỊNH: V/v ban hành Nội quy kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp và biên chế Hội năm 2020 và Danh sách, SBD

DANH SÁCH SỐ BÁO DANH THÍ SINH THUỘC ĐỐI TƯỢNG THU HÚT, TẠO NGUỒN CÁN BỘ TRONG KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC

KẾ HOẠCH: Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giử chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan chuyên môn, đơn vị sử nghiệp thuộc huyện UBND và UBND các xã, thị trấn năm 2021

Tin đã đưa

THÔNG BÁO: Kết quả quan trắc môi trường phục vụ nuôi tôm tập trung

(9/3/2021)
THÔNG BÁO: V/v triệu tập thí sinh thuộc đối tượng đặc cách tham gia xét tuyển vòng 2 của kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục (5/3/2021)
THÔNG BÁO: V/v triệu tập thí sinh thuộc đối tượng thu hút, tạo nguồn cán bộ tham gia xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục (5/3/2021)
THÔNG BÁO: V/v triệu tập các thí sinh tham gia xét tuyển vòng 2 của kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp và biên chế hội năm 2020 (5/3/2021)

KẾ HOẠCH: Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Vĩnh Linh năm 2021

(4/3/2021)

CÔNG VĂN: Triển khai công tác thông tin cơ sở năm 2021

(4/3/2021)

KẾ HOẠCH: Công tác văn thư, lưu trữ huyện Vĩnh Linh năm 2021

(4/3/2021)

CÔNG VĂN: V/v triển khai tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân 2021

(4/3/2021)
THÔNG BÁO: Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển và nội dung ôn tập tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục (3/3/2021)

CÔNG VĂN: Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3/2021

(2/3/2021)

THÔNG BÁO: Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử Đại biểu HĐND huyện Vĩnh Linh, nhiệm kỳ 2021-2026

(25/2/2021)
THÔNG BÁO: Về việc tiếp nhận đơn đăng ký xin làm chủ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Cụm CN vùng Đông huyện Vĩnh Linh (25/2/2021)
THÔNG BÁO: V/v tạm hoãn tổ chức xét tuyển viên chức sự nghiệp và biên chế hội năm 2020 (2/2/2021)
THÔNG BÁO: Danh mục tài liệu phục vụ kỳ xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã, thị trấn (27/1/2021)
THÔNG BÁO: Triệu tập các thí sinh tham gia xét tuyển vòng 2 của kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp và biên chế hội năm 2020 (26/1/2021)
Trang:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Trang tiếp >>

Bản đồ hành chính

Tin từ các Xã, Thị trấn
Thủ tục hành chính
Copyright 2021 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh