Thông-báo

THÔNG BÁO: Triệu tập các thí sinh tham gia xét tuyển vòng 2 của kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp và biên chế hội năm 2020

QUYẾT ĐỊNH: Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

Vĩnh Linh triển khai vòng thi sơ khảo Hội thi sáng tạo kỷ thuật năm 2020-2021

Ngày 15/1/2021, UBND huyện Vĩnh Linh ban hành Kế hoạch triển khai vòng thi sơ khảo Hội thi sáng tạo kỷ thuật trên địa bàn huyện, tham gia Hội thi sáng tạo kỷ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ IX (2020-2021).

KẾ HOẠCH: Xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã, thị trấn

CÔNG KHAI: QUYẾT ĐỊNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

THÔNG BÁO: Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển và nội dung ôn tập tuyển dụng viên chức sự nghiệp và biên chế Hội năm 2020

 

THÔNG BÁO: V/v nộp hồ sơ xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã, thị trấn

THÔNG BÁO: TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC

KẾ HOẠCH: Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục

Tin đã đưa

Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

(22/12/2020)
THÔNG BÁO: Tuyển dụng viên chức sự nghiệp và biên chế Hội năm 2020 (23/11/2020)
THÔNG BÁO: Kết quả thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện xã NTM kiểu mẫu năm 2020 cho xã Kim Thạch, xã Vĩnh Giang (20/11/2020)
KẾ HOẠCH: Tuyển dụng viên chức sự nghiệp và biên chế Hội năm 2020 (29/10/2020)
Quyết định: V/v thành lập BCĐ, Tổ Thường trực giúp việc BCĐ tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 huyện Vĩnh Linh (16/10/2020)
THÔNG BÁO: Đối thoại chính sách Người có công và Bảo trợ xã hội với người dân trên địa bàn xã Kim Thạch (5/10/2020)
QUYẾT ĐỊNH: V/v ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu nội bộ trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động hành chính của UBND huyện Vĩnh Linh (10/9/2020)
Kết quả Hội nghị tư vấn tuyển chọn, xét giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở thực hiện trong năm 2020 - Lần thứ 2 (10/9/2020)
THÔNG BÁO: Kết quả thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới năm 2020 cho xã Vĩnh Thái (9/9/2020)
KẾ HOẠCH: Sắp xếp, điều động và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý các trường học thuộc UBND huyện (26/8/2020)
QUYẾT ĐỊNH: V/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của huyện Vĩnh Linh (21/8/2020)
BẢN NIÊM YẾT VIỆC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (THÁNG 8.2020) (21/8/2020)
Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi trực tuyến tuổi trẻ Vĩnh Linh “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” năm 2020 (20/8/2020)
THÔNG BÁO: V/v trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ đối với các thí sinh trúng tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục chỉ tiêu năm học 2019-2020 (19/8/2020)
TB kết quả thi tuyển và trúng tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Vĩnh Linh chỉ tiêu năm học 2019-2020 (19/8/2020)
Trang:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Trang tiếp >>

Bản đồ hành chính

Tin từ các Xã, Thị trấn
Thủ tục hành chính
Copyright 2021 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh