Thông-báo

Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi trực tuyến tuổi trẻ Vĩnh Linh “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” năm 2020


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 20/08/2020 3:54:35 CH

Ngày 20/8/2020, Huyện đoàn Vĩnh Linh tổ chức phát động Cuộc thi trực tuyến tuổi trẻ Vĩnh Linh “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” năm 2020. 

 

Cuộc thi nhằm thiết thực kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, hướng đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 (1931 - 2021).

 

* Xem Kế hoạch cuộc thi trực tuyến tuổi trẻ Vĩnh Linh “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” năm 2020 tại đây!

 

* Xem Thể lệ cuộc thi trực tuyến tuổi trẻ Vĩnh Linh “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” năm 2020 tại đây!

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Quyết định: V/v thành lập BCĐ, Tổ Thường trực giúp việc BCĐ tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 huyện Vĩnh Linh (16/10/2020)
THÔNG BÁO: Đối thoại chính sách Người có công và Bảo trợ xã hội với người dân trên địa bàn xã Kim Thạch (5/10/2020)
QUYẾT ĐỊNH: V/v ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu nội bộ trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động hành chính của UBND huyện Vĩnh Linh (10/9/2020)
Kết quả Hội nghị tư vấn tuyển chọn, xét giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở thực hiện trong năm 2020 - Lần thứ 2 (10/9/2020)
THÔNG BÁO: Kết quả thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới năm 2020 cho xã Vĩnh Thái (9/9/2020)
KẾ HOẠCH: Sắp xếp, điều động và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý các trường học thuộc UBND huyện (26/8/2020)
QUYẾT ĐỊNH: V/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của huyện Vĩnh Linh (21/8/2020)
BẢN NIÊM YẾT VIỆC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (THÁNG 8.2020) (21/8/2020)
Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi trực tuyến tuổi trẻ Vĩnh Linh “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” năm 2020 (20/8/2020)

Bản đồ hành chính

Tin từ các Xã, Thị trấn
Thủ tục hành chính
Copyright 2020 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh