Thông-báo

KẾ HOẠCH: Tuyển dụng viên chức sự nghiệp và biên chế Hội năm 2020


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 29/10/2020 8:02:56 SA

KẾ HOẠCH: Tuyển dụng viên chức sự nghiệp và biên chế Hội năm 2020

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
THÔNG BÁO: Tuyển dụng viên chức sự nghiệp và biên chế Hội năm 2020 (23/11/2020)
THÔNG BÁO: Kết quả thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện xã NTM kiểu mẫu năm 2020 cho xã Kim Thạch, xã Vĩnh Giang (20/11/2020)
KẾ HOẠCH: Tuyển dụng viên chức sự nghiệp và biên chế Hội năm 2020 (29/10/2020)
Quyết định: V/v thành lập BCĐ, Tổ Thường trực giúp việc BCĐ tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 huyện Vĩnh Linh (16/10/2020)
THÔNG BÁO: Đối thoại chính sách Người có công và Bảo trợ xã hội với người dân trên địa bàn xã Kim Thạch (5/10/2020)
QUYẾT ĐỊNH: V/v ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu nội bộ trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động hành chính của UBND huyện Vĩnh Linh (10/9/2020)
Kết quả Hội nghị tư vấn tuyển chọn, xét giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở thực hiện trong năm 2020 - Lần thứ 2 (10/9/2020)
THÔNG BÁO: Kết quả thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới năm 2020 cho xã Vĩnh Thái (9/9/2020)
KẾ HOẠCH: Sắp xếp, điều động và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý các trường học thuộc UBND huyện (26/8/2020)

Bản đồ hành chính

Tin từ các Xã, Thị trấn
Thủ tục hành chính
Copyright 2020 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh