Thông-báo

THÔNG BÁO: Kết quả thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện xã NTM kiểu mẫu năm 2020 cho xã Kim Thạch, xã Vĩnh Giang


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 20/11/2020 7:41:02 CH

1) Thông báo kết quả thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện xã NTM kiểu mẫu năm 2020 cho xã Kim Thạch, xã Vĩnh Giang của UBND huyện Vĩnh Linh

 

2) Dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra xã NTM kiểu mẫu Kim Thạch

 

3) Dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra xã NTM kiểu mẫu Vĩnh Giang

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
THÔNG BÁO: Tuyển dụng viên chức sự nghiệp và biên chế Hội năm 2020 (23/11/2020)
THÔNG BÁO: Kết quả thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện xã NTM kiểu mẫu năm 2020 cho xã Kim Thạch, xã Vĩnh Giang (20/11/2020)
KẾ HOẠCH: Tuyển dụng viên chức sự nghiệp và biên chế Hội năm 2020 (29/10/2020)
Quyết định: V/v thành lập BCĐ, Tổ Thường trực giúp việc BCĐ tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 huyện Vĩnh Linh (16/10/2020)
THÔNG BÁO: Đối thoại chính sách Người có công và Bảo trợ xã hội với người dân trên địa bàn xã Kim Thạch (5/10/2020)
QUYẾT ĐỊNH: V/v ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu nội bộ trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động hành chính của UBND huyện Vĩnh Linh (10/9/2020)
Kết quả Hội nghị tư vấn tuyển chọn, xét giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở thực hiện trong năm 2020 - Lần thứ 2 (10/9/2020)
THÔNG BÁO: Kết quả thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới năm 2020 cho xã Vĩnh Thái (9/9/2020)
KẾ HOẠCH: Sắp xếp, điều động và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý các trường học thuộc UBND huyện (26/8/2020)

Bản đồ hành chính

Tin từ các Xã, Thị trấn
Thủ tục hành chính
Copyright 2020 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh