Thông-báo

THÔNG BÁO: V/v quy hoạch đảm bảo quỹ đất để Xây dựng trường chuẩn Quốc gia


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 31/05/2021 2:32:29 CH

THÔNG BÁO: V/v quy hoạch đảm bảo quỹ đất để Xây dựng trường chuẩn Quốc gia

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

CÔNG VĂN: V/v duy trì và nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công của tỉnh (PAPI) năm 2021

 

(15/6/2021)

CÔNG VĂN: V/v thực hiện Thông báo kết luận số 85/TB-UBND ngày 10/6/2021 của PCT UBND tỉnh Hoàng Nam tại cuộc họp Thường trực BCĐ phòng, chống dịch Covid-19

 

(15/6/2021)

CÔNG VĂN: V/v thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 19/02/2021 của Bộ Công thương về việc đẩy mạnh các hoạt động khuyến công, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2021-2025

 

(15/6/2021)

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người" năm 2021

 

(11/6/2021)
Thông điệp tuyên truyền Quỹ vắc xin phòng Covid-19 (7/6/2021)

CÔNG VĂN: V/v triển khai các hoạt động "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2021 và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Tuần lễ biển và Hải đảo năm 2021

 

(4/6/2021)

CÔNG VĂN: V/v tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dại ở động vật; hướng dẫn tiêu hủy xác trâu, bò mắc bệnh viêm da nổi cục

(4/6/2021)

CÔNG VĂN: Tuyên truyền Triển lãm sách trực tuyến kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

 

(1/6/2021)

CÔNG VĂN: Tuyên truyền tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) Du lịch tỉnh Quảng Trị

 

(1/6/2021)

 

Bản đồ hành chính

Tin từ các Xã, Thị trấn
Thủ tục hành chính
Copyright 2021 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh