Thông-báo

CÔNG VĂN: V/v hỗ trợ doanh nghiệp chủ động ứng phó với thiên tai trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

 


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 14/09/2021 3:45:02 CH

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

CÔNG VĂN: V/v rà soát, thống kê các đơn vị, doanh nghiệp giao nhận hàng hóa trên địa bàn huyện

 

(23/9/2021)

CÔNG VĂN: V/v đảm bảo cung ứng hoàng hóa thiết yếu và ổn định thị trường trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp

 

(21/9/2021)
THÔNG BÁO: Kết quả điểm thi vòng 2, thời gian phúc khảo vòng 2 của kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục (21/9/2021)

QUYẾT ĐỊNH: V/v Ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 và tổ giúp việc huyện Vĩnh Linh

 

(20/9/2021)

QUYẾT ĐỊNH: V/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

 

(20/9/2021)
THÔNG BÁO: Về việc các thí sinh từ vùng có dịch bệnh Covid-19 đến tham gia thi tuyển vòng 2 của kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục (17/9/2021)

QUYẾT ĐỊNH: V/v cắt giảm 50% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước còn lại và tiết kiệm 10% chi phí thường xuyên khác còn lại năm 2021 của các cơ quan, đơn vị cấp huyện

 

(17/9/2021)

SƠ ĐỒ: Bố trí phòng thi vòng 2 của Kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Vĩnh Linh

(16/9/2021)

DANH SÁCH, SỐ BÁO DANH: Thí sinh tham gia dự thi vòng 2 của Kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục

(16/9/2021)

 

Bản đồ hành chính

Tin từ các Xã, Thị trấn
Thủ tục hành chính
Copyright 2021 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh