Thông-báo

SƠ ĐỒ: Bố trí phòng thi vòng 2 của Kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Vĩnh Linh


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 16/09/2021 3:30:44 CH

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

THÔNG BÁO: Kết quả trúng tuyển viên chức và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục

(15/10/2021)

QUYẾT ĐỊNH: V/v giải thể, tháo dỡ Chốt khai báo y tế phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Vĩnh Khê

 

(15/10/2021)

THÔNG BÁO: Công bố, công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Vĩnh Linh

(15/10/2021)

QUYẾT ĐỊNH: V/v công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Vĩnh Linh

(15/10/2021)

THÔNG BÁO: Kết quả chấm phúc khảo lần 2 của kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục

(15/10/2021)

CÔNG VĂN: V/v tạm dừng việc lập hồ sơ giao đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất dọc tuyến đường từ Cửa Tùng đến địa đạo Vịnh Mốc

 

(15/10/2021)

HƯỚNG DẪN: Đánh giá, công nhận, xếp loại các mô hình học tập

 

(14/10/2021)

CÔNG VĂN: V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 22/9/2021 của HĐND huyện Vĩnh Linh

 

(14/10/2021)

CÔNG VĂN: V/v thực hiện thông báo Kết luận 165/TB-UBND và CV 2287/CV-BCĐ về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

 

(13/10/2021)

 

Bản đồ hành chính

Tin từ các Xã, Thị trấn
Thủ tục hành chính
Copyright 2021 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh