Thông-báo

THÔNG BÁO: Công bố, công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Vĩnh Linh


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 15/10/2021 3:51:45 CH

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

 

CÔNG VĂN: V/v hướng dẫn cài đăt, sử dụng và truyền thông về ứng dụng PC-Covid, quét mã QR tại các cơ quan, đơn vị, địa phương

 

(25/11/2021)

KẾ HOẠCH: Thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025

 

(24/11/2021)

CÔNG VĂN: V/v tăng cường một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

 

(24/11/2021)

CÔNG VĂN: V/v thực hiện Thông tư số 89/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính Quy định quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

 

(23/11/2021)

CÔNG VĂN: V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện đề án xây dựng XHHT giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện Vĩnh Linh

 

(23/11/2021)

CÔNG VĂN: V/v thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2022

 

(23/11/2021)

CÔNG VĂN: V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh dại ở động vật

 

(23/11/2021)
THÔNG BÁO: Kết quả trúng tuyển viên chức và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021 (17/11/2021)
QUYẾT ĐỊNH: Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021 (17/11/2021)

 

Bản đồ hành chính

Tin từ các Xã, Thị trấn
Thủ tục hành chính
Copyright 2021 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh