Thông-báo

QUYẾT ĐỊNH: Thành lập tổ kiểm tra việc thực hiện nội dung đã ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn của các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN&PTNT


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 11/05/2022 4:24:48 CH

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

QUYẾT ĐỊNH: Phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp trên địa bàn huyện Vĩnh Linh năm học 2022-2023

 

(21/6/2022)

CÔNG VĂN: Tăng cường công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi

 

(21/6/2022)

NGHỊ QUYẾT: V/v điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND huyện

 

(20/6/2022)

NGHỊ QUYẾT: V/v phân bổ nguồn thu sử dụng đất năm 2021 chuyển sang thực hiện năm 2022

 

(20/6/2022)

NGHỊ QUYẾT: V/v bổ sung danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công năm 2022

 

(20/6/2022)

QUYẾT ĐỊNH: V/v phân bổ hạt giống từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương năm 2022

(16/6/2022)

KẾ HOẠCH: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1997-27/7/2022)

 

(14/6/2022)

CÔNG VĂN: Tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT

 

(14/6/2022)

NỘI QUY: quản lý Khu neo đậu tránh trú bão Cửa Tùng

 

(10/6/2022)

 

Bản đồ hành chính

Tin từ các Xã, Thị trấn
Thủ tục hành chính
Copyright 2022 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh