Văn hóa - Xã hội

Vĩnh Linh thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 24/12/2020 2:19:17 CH

Xác định phát triển nguồn nhân lực là yếu tố quyết định việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở mọi thời điểm, đặc biệt gắn với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế như hiện nay; thời gian qua, huyện Vĩnh Linh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn. Đây cũng là nhiệm vụ được huyện nhấn mạnh là khâu đột phá cần thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Công tác thi đua, khen thưởng được huyện Vĩnh Linh xem là yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển chất lượng nguồn nhân lực.​

 

Để có nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu, việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo là giải pháp hàng đầu được huyện Vĩnh Linh quan tâm thực hiện. Đến nay, các trường học theo hệ thống giáo dục quốc dân từ mầm non đến cơ sở dạy nghề trên địa bàn đều đáp ứng nhu cầu học tập nâng cao trình độ của người dân. Năng lực quản lý, sư phạm, khả năng tổ chức các hoạt động giáo dục của đội ngũ cán bộ, giáo viên ngày càng được nâng cao. Toàn huyện có 100% cán bộ, giáo viên đạt chuẩn, trong đó có 95% trên chuẩn. 100% phòng học được kiên cố hóa, trên 80% phòng học bộ môn, thực hành đạt chuẩn. Giữ vững thành quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS; hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Tỉ lệ học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng và theo học ở các cơ sở dạy nghề năm sau cao hơn năm trước.

 

Việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực còn được Vĩnh Linh xác định thực hiện từ hai nhiệm vụ chính là: Quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp bố trí cán bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp có phẩm chất, năng lực, năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đồng thời tăng cường công tác đào tạo, hình thành được lực lượng lao động nông thôn có trình độ tay nghề cao.

 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức (CCVC) được Vĩnh Linh quan tâm chú trọng và thực hiện đa dạng hóa với nhiều loại hình đào tạo. Khuyến khích cán bộ, CCVC tự học nâng cao trình độ đảm bảo đáp ứng được vị trí việc làm. Bên cạnh đó, hằng năm huyện thường xuyên phối hợp mở các lớp bồi dưỡng trình độ lý luận, trang bị kiến thức về công tác đảng, chính quyền, đoàn thể, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, CCVC.

 

Đặc biệt đã có nhiều đổi mới về phương thức tuyển dụng và tinh giản biên chế. Hằng năm, trên cơ sở chỉ tiêu biên chế được UBND tỉnh giao, huyện chỉ đạo và giao các phòng, ban, đơn vị chủ động xây dựng cơ cấu chức danh, tiêu chuẩn theo từng vị trí việc làm tại đơn vị mình để tránh sự chồng chéo hoặc bỏ sót chức năng theo lĩnh vực khi tuyển dụng. Toàn huyện hiện có 503 cán bộ CCVC, trong đó cấp huyện 86 người, cấp xã 417 người. Trình độ chuyên môn sau đại học có 43 người, 377 người có trình độ đại học. Về lý luận chính trị có 38 người có trình độ cao cấp, 345 người có trình độ trung cấp, số còn lại đều có trình độ sơ cấp.

 

Bên cạnh công tác đào tạo nâng cao trình độ, huyện Vĩnh Linh còn chú trọng công tác đào tạo theo hướng lấy kinh nghiệm từ thực tiễn bằng cách luân chuyển công tác nhằm giúp cán bộ luân chuyển, điều động phát huy năng lực công tác, chủ động, sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Một điều đáng ghi nhận là cán bộ, CCVC luôn nhiệt tình, có trách nhiệm, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Nhiều cán bộ trưởng thành qua thử thách, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy nhạy bén, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của quê hương.

 

Với mục tiêu phát triển nhân lực toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, vừa chú trọng phát triển nhân tài và đội ngũ cán bộ, CCVC, vừa bảo đảm hài hòa về cơ cấu, cân đối nhân lực theo trình độ đào tạo, ngành, lĩnh vực, vùng miền theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội. Huyện đã chỉ đạo Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện dựa trên chiến lược phát triển kinh tế của địa phương tổ chức điều tra, khảo sát, dự báo nhu cầu học nghề, xác định các nghề đào tạo, thực hiện tư vấn học nghề cho lao động nông thôn nhằm nâng cao trình độ tay nghề, đáp ứng yêu cầu việc làm, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế. Đến nay, tỉ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn huyện đạt trên 61%. Sau đào tạo đã có trên 80% học viên tìm được việc làm ổn định với mức thu nhập khá.

 

Những kết quả đạt được trong nỗ lực nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trở thành tiền đề vững chắc để huyện Vĩnh Linh phát triển bền vững, toàn diện. Đến năm 2020, toàn huyện ước có 13/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỉ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,98%; thu nhập bình quân đầu người đạt 50,8 triệu đồng/ năm.

 

Thời gian tới, huyện Vĩnh Linh tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp như: Xây dựng chiến lược, tầm nhìn dài hạn về công tác tạo nguồn nhân lực, trong đó chú trọng phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chú trọng phát triển nhân lực qua việc đào tạo gắn liền với sử dụng và trọng dụng nhân tài. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng. Phát huy khả năng sáng tạo của đội ngũ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước.

 

Vấn đề việc làm cho người lao động đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Do đó, huyện quan tâm thực hiện các giải pháp để giải quyết việc làm cho người lao động. Trong đó sẽ thực hiện tốt công tác đào tạo nghề; phát triển hiệu quả các chương trình, dự án kinh tế để giải quyết việc làm cho người lao động; tìm kiếm, hợp tác với các địa phương có nhu cầu về lao động để đưa lao động của huyện đi làm việc, đặc biệt coi trọng xuất khẩu lao động vừa giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, vừa tạo điều kiện cho việc tiếp cận công nghệ mới, rèn luyện kỹ năng lao động. Phấn đấu đạt tỉ lệ lao động qua đào tạo trên 75% vào năm 2025.

 

Mỹ Hằng

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Vĩnh Linh thực hiện thành công chuyên đề Chỉ thị 05 năm 2020 (26/1/2021)
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm và tặng quà gia đình chính sách tại huyện Vĩnh Linh (25/1/2021)
Trao giải Cuộc thi trực tuyển tuổi trẻ Vĩnh Linh “Tự hào tiến bước dười cờ Đảng” năm 2020 (21/1/2021)
Vĩnh Linh: Khai mạc Hội khỏe Phù đổng lần thứ 10 (21/1/2021)
Hội NKT, NNDC/Điôxin và BTXH huyện Vĩnh Linh triển khai nhiệm vụ năm 2021 (20/1/2021)
Họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội TDTT huyện Vĩnh Linh lần thứ 9 (20/1/2021)
Vĩnh Linh triển khai tổ chức Hội hoa Xuân Tân Sửu năm 2021 (15/1/2021)
Triển khai các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch (12/1/2021)
Vĩnh Linh: Năm 2021 phấn đấu tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 93 - 94% (11/1/2021)

Bản đồ hành chính

Tin từ các Xã, Thị trấn
Thủ tục hành chính
Copyright 2021 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh