Văn hóa - Xã hội

Tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022- 2025


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 07/09/2021 4:51:08 CH

Ngày 7/9/2021, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022- 2025.

 

 

Thời gian tổng rà soát từ ngày 01/9/2021 đến ngày 14/12/2021, trên phạm vi 125 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Các đối tượng gồm: toàn bộ hộ nghèo, hộ cận nghèo trong danh sách đã được cấp có thẩm quyền xác nhận đến thời điểm rà soát; hộ gia đình có Giấy đề nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ gia đình quy định tại khoản 2 Điều 37 Luật cư trú làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có Giấy đề nghị xác nhận hộ có mức sống trung bình.

 

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị thực hiện tổng rà soát đúng theo hướng dẫn về phương pháp, quy trình và bộ công cụ rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình do Bộ Lao động-TB&XH ban hành; bảo đảm trung thực, khách quan, công khai, minh bạch.

 

Công tác tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều có sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền; sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể và có sự tham gia của người dân. Kết quả tổng rà soát phản ánh đúng thực trạng đời sống của Nhân dân, tuyệt đối không bỏ sót hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình; không chạy theo thành tích làm sai lệch thực trạng đời sống của Nhân dân tại địa phương.

 

Kết thúc việc tổng rà soát phải xác định và công bố được danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình; thu thập thông tin về hộ gia đình và các thành viên trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình để nhập vào phần mềm dữ liệu thống nhất trên toàn quốc đã được chuyển giao cho các địa phương.

 

CHUẨN NGHÈO ĐA CHIỀU

 

1. Hộ nghèo:

 

- Đối với khu vực nông thôn: Là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1.500.000 đồng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

 

- Đối với khu vực thành thị: Là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2.000.000 đồng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

 

2. Hộ cận nghèo:

 

- Đối với khu vực nông thôn: Là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1.500.000 đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

 

- Đối với khu vực thành thị: Là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2.000.000 đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

 

3. Hộ có mức sống trung bình:

 

- Đối với khu vực nông thôn: Là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1.500.000 đồng đến 2.250.000 đồng.

 

- Đối với khu vực thành thị: Là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

 

PV

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Trao 90 suất quà cho người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19 (24/9/2021)
Nữ thí sinh duy nhất của huyện Vĩnh Linh đỗ Học viện Cảnh sát nhân dân (18/9/2021)
Tổ chức Chương trình “Cùng em đến trường- Vui Tết Trung thu” cho học sinh vùng khó (17/9/2021)
Trao tặng 30 xe lăn cho người khuyết tật (17/9/2021)
Trao học bổng “Ánh trăng rằm” cho 10 học sinh ở huyện Vĩnh Linh (15/9/2021)
Chương trình đặc biệt hỗ trợ hàng triệu học sinh, sinh viên khó khăn (13/9/2021)
Giáo dục Vĩnh Linh vững vàng bước vào năm học mới (10/9/2021)
Tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022- 2025 (7/9/2021)
Ghi nhận trong ngày tựu trường năm học 2021- 2022 (6/9/2021)

 

Bản đồ hành chính

Tin từ các Xã, Thị trấn
Thủ tục hành chính
Copyright 2021 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh