Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Ngày 23/8/1945 là ngày truyền thống của LLVT huyện Vĩnh Linh

Ban CHQS huyện Vĩnh Linh vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thông báo Quyết định số 3269/QĐ-QK ngày 16/12/2022 của Quân khu 4 về việc công nhận ngày truyền thống của lực lượng vũ trang huyện Vĩnh Linh, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, ngày 23/8/1945 là ngày truyền thống của LLVT huyện Vĩnh Linh. Ban CHQS huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn quan tâm, tạo điều kiện để LLVT huyện tiếp tục phát huy truyền thống chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước, Quân đội giao phó.

BBT

Bài viết liên quan