Thông báo - Huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH UBND TỈNH: Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu thương mại dịch vụ và nghỉ dưỡng cao cấp Nữ hoàng Bãi dài Cửa Tùng 2

THÔNG BÁO: Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên năm 2022

QUYẾT ĐỊNH: Phân hạng trường và phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các trường công lập thuộc UBND huyện Vĩnh Linh

CÔNG VĂN: V/v chấn chỉnh tình trạng ném đất, đá lên tàu gây mất trật tự ATGT đường sắt trên địa bàn huyện

CÔNG VĂN: V/v tiếp tục đẩy mạnh việc thu nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước công dân và Định danh điện tử trên địa bàn huyện

THÔNG BÁO: Kết luận của Phó Chủ tịch huyện Nguyễn Anh Tuấn tại cuộc họp giải quyết vướng mắc trong công tác tiếp nhận đất theo Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh và thực hiện Quyết định...

CÔNG VĂN: V/v tăng cường công tác PCCC tại cơ cở sở kinh kinh doanh dịch vụ, sản xuất trên địa bàn huyện Vĩnh Linh

CÔNG VĂN: V/v Triển khai thực hiện Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT và Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

CÔNG VĂN: V/v Thông báo kết quả quan trắc môi trường nuôi tôm nước lợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị- đợt 4 ngày 7/9/2022

KẾ HOẠCH: Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên năm 2022

Tin đã đưa

1 2 3 4 5 6 »