Hướng Dẫn Đầu Tư - Huyện Vĩnh Linh

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024

Năm 2024 là năm có vai trò quyết định trong việc thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Linh lần thứ XIX; là năm huyện quyết tâm đạt chuẩn huyện nông thôn mới gắn với kỷ niệm 70 năm truyền thống Vĩnh Linh 25/8 (1954- 2024); năm thực hiện chủ đề “Phát huy truyền thống, đẩy mạnh thi...

CÔNG VĂN: Về việc giao chủ đầu tư xây dựng công trình

QUYẾT ĐỊNH: V/v giảm dự toán kế hoạch năm 2023 nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất do huyện quản lý

CÔNG VĂN: V/v đánh giá tình hình thực hiện chủ đầu tư các công trình, dự án

NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH QUẢNG TRỊ: Ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH: Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư của dự án "Khách sạn Quang Minh Vĩnh Linh"

CÔNG VĂN: Về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH: V/v chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rừng và cho phép Công ty CP Khoáng sản Thanh Tâm gia hạn sử dụng đất diện tích thuê (đợt 1); thuê đất (đợt 2) để thực hiện dự án đầu tư: Khai...

NGHỊ QUYẾT: Thông qua điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách huyện quản lý

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH: V/v chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư công ty cổ phần tập đoàn AE

1 2 »