Hướng Dẫn Đầu Tư - Huyện Vĩnh Linh

NGHỊ QUYẾT: Thông qua điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách huyện quản lý

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH: V/v chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư công ty cổ phần tập đoàn AE

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm

Tính đến ngày 15/9/2023, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công toàn huyện Vĩnh Linh, không tính nguồn vốn bán đấu giá quyền sử dụng đất kế hoạch năm 2023 chỉ đạt 48,6%, dưới mức quy định của tỉnh phải trên 60%.

THÔNG BÁO: Công khai bổ sung dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH UBND TỈNH: V/v chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án (Dự án Nhà máy sản xuất trang phục lót và hàng thể thao của Công ty SCAVI Huế)

KẾ HOẠCH: Tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh năm 2023

QUYẾT ĐỊNH UBND TỈNH: Vv chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Khai thác đất làm vật liệu san lấp Vĩnh Long thuộc xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh (của Công ty Cổ phần đầu tư...

CÔNG VĂN: V/v hướng dẫn, phối hợp thực hiện "Khu đô thị sinh thái biển AE Resort - Cửa Tùng"

QUYẾT ĐỊNH: V/v ban hành "Quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong công tác thẩm định và quản lý, giám sát dự án đầu tư từ vốn ngoài ngân sách thực hiện trên địa bàn huyện Vĩnh Linh"

Tin đã đưa