Hướng Dẫn Đầu Tư - Huyện Vĩnh Linh

CÔNG VĂN: Về triển khai các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án chăn nuôi lợn nái công nghệ cao khép kín tại xã Vĩnh Hà

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Farm Tech về Dự án “Trang trại chăn nuôi lợn nái công nghệ cao khép kín” tại xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh.

QUYẾT ĐỊNH: V/v phê duyệt Dự án "Xây dựng mô hình nuôi ốc bươu đen trong tráng lưới và trong hệ thống lọc tuần hoàn khép kín mật độ cao"

QUYẾT ĐỊNH: V/v phê duyệt Dự án "Nuôi tôm công nghệ cao"

Hướng dẫn, giám sát Công ty Sông Hiền CNF thực hiện Dự án tại khu du lịch sinh thái Rú Lịnh đảm bảo đúng quy định

Sau khi nhận thông tin phản ảnh từ cơ sở về việc thực hiện Dự án tại Khu du lịch sinh thái Rú Lịnh của Công ty TNHH TMDV Du lịch Sông Hiền CNF, ngày 27/3/2024, UBND huyện Vĩnh Linh đã có văn bản giao nhiệm vụ cho các ban ngành, địa phương liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, giám sát Công ty TMDV Du lịch...

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024

Năm 2024 là năm có vai trò quyết định trong việc thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Linh lần thứ XIX; là năm huyện quyết tâm đạt chuẩn huyện nông thôn mới gắn với kỷ niệm 70 năm truyền thống Vĩnh Linh 25/8 (1954- 2024); năm thực hiện chủ đề “Phát huy truyền thống, đẩy mạnh thi...

CÔNG VĂN: Về việc giao chủ đầu tư xây dựng công trình

QUYẾT ĐỊNH: V/v giảm dự toán kế hoạch năm 2023 nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất do huyện quản lý

CÔNG VĂN: V/v đánh giá tình hình thực hiện chủ đầu tư các công trình, dự án

NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH QUẢNG TRỊ: Ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh

Tin đã đưa

1 2 »