Quy Hoạch - Định Hướng - Huyện Vĩnh Linh

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Vĩnh Linh

Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu nghĩ dưỡng EDEN CHARM tại xã Vĩnh Thái

Kết quả khảo sát bước đầu về mở rộng địa giới hành chính thị trấn Bến Quan

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Linh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, vừa qua, huyện Vĩnh Linh đã tổ chức khảo sát thực địa và lấy ý kiến từ cơ quan chuyên môn và các địa phương liên quan về phương án mở rộng địa giới hành chính thị trấn Bến Quan, nhằm đảm bảo cho việc xây dựng thị trấn...

Tin đã đưa