Hợp Tác - Đầu Tư Và Kinh Tế - Huyện Vĩnh Linh

NGHỊ QUYẾT: Thông qua điều chỉnh Kế hoạch đấu giá QSD đất để thu ngân sách đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn huyện năm 2023

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH: V/v chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư công ty cổ phần tập đoàn AE

BÁO CÁO: Tình hình thực hiện và đề xuất điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách huyện quản lý

THÔNG BÁO: Công khai bổ sung dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH UBND TỈNH: V/v chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án (Dự án Nhà máy sản xuất trang phục lót và hàng thể thao của Công ty SCAVI Huế)

KẾ HOẠCH: Đầu tư công năm 2024 thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

BÁO CÁO: Tình hình thực hiện kêu gọi, thu hút đầu tư vào huyện Vĩnh Linh năm 2022, 6 tháng đầu năm 2023 và kêu gọi thu hút đầu tư năm 2024

QUYẾT ĐỊNH: Về việc công bố Danh mục địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2023

Bổ sung 11 dự án khởi công mới trong năm 2023

Năm 2023, huyện Vĩnh Linh sẽ bổ sung danh mục 11 dự án khởi công mới vào kế hoạch đầu tư công với tổng số vốn trên 15,7 tỷ đồng.

Tập trung đầu tư nâng cấp, mở rộng cơ sở hậu cần nghề cá

Lợi thế khi có đường bờ biển khoảng 25 km, ngư nghiệp là lĩnh vực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế của huyện Vĩnh Linh. Toàn huyện có gần 700 tàu thuyền các loại khai thác thủy hải sản của ngư dân thị trấn Cửa Tùng, xã Vĩnh Thái, xã Kim Thạch. Xây dựng hệ thống cơ sở vật chất phục vụ hậu cần nghề...

1