Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH: V/v phê duyệt Dự án "Xây dựng mô hình nuôi ốc bươu đen trong tráng lưới và trong hệ thống lọc tuần hoàn khép kín mật độ cao"

* XEM TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan