Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH UBND TỈNH: V/v điều chỉnh một số nội dung QHCT xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái biển AE Resort - Cửa Tùng Quảng Trị

* XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan