Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH: Giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nguồn ngân sách huyện quản lý

* XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan