Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH UBND TỈNH: V/v chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án (Dự án Nhà máy sản xuất trang phục lót và hàng thể thao của Công ty SCAVI Huế)

* XEM CHI TIẾT NỘI DUNG TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan