Chuyển đổi số - Huyện Vĩnh Linh

Những lưu ý khi sử dụng ứng dụng VNeID từ ngày 1/7/2024

Từ ngày 1/7/2024, sẽ có nhiều quy định mới liên quan đến việc sử dụng ứng dụng VNeID mà người dân cần biết. Ứng dụng VNeID là gì? Theo khoản 12 Điều 3 Nghị định 59/2022/NĐ-CP thì VNelD là ứng dụng trên thiết bị số do Bộ Công an tạo lập, phát triển để phục vụ hoạt động định danh điện tử và xác thực điện...

Số người sử dụng tiện tích thanh toán không dùng tiền mặt tăng

Trong thời gian qua, thực hiện các chỉ tiêu của Đề án 06, huyện Vĩnh Linh đẩy mạnh các giải pháp nhằm phổ biến ứng dụng các nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn, trong đó có tiện ích thanh toán không dùng tiền mặt.

Chuyển đổi số trong từng ngành, lĩnh vực như thế nào?

Một số ngành, lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số trước, trong đó, chú trọng tới việc triển khai các sáng kiến nhằm liên kết giữa các ngành, lĩnh vực để cung cấp một trải nghiệm mới, hoàn toàn khác, mang lại giá trị cho người dân, doanh nghiệp và xã hội. Chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế như thế nào?...

Tuyên truyền chính sách, hỗ trợ pháp lý qua ứng dụng VNeID, Call Center

Thực hiện Công văn số 2033/UBND-NC, ngày 03/5/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị về điều chỉnh nhiệm vụ Đề án 06, trong đó giao bổ sung Công an tỉnh chủ trì thực hiện Mô hình “Triển khai tuyên truyền chính sách, hỗ trợ pháp lý qua Ứng dụng VNeID, Call Center".

Đào tạo kỹ năng số như thế nào?

Lãnh đạo cơ quan nhà nước các cấp được đào tạo để chuyển đổi nhận thức, sẵn sàng, quyết liệt, làm gương ứng dụng công nghệ số trong công tác chỉ đạo, điều hành; cán bộ, công chức được đào tạo để sử dụng thành thạo công cụ số trong xử lý công việc nội bộ và cung cấp dịch vụ số cho người dân; người dân...

Thủ tướng chỉ đạo tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 56/CĐ-TTg ngày 6/6/2024 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số. Công điện gửi Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Tài chính, Quốc phòng, Công an, Thông...

Chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính

Vừa qua, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị có văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuyển đổi, sử dụng tài khoản VneID trong thực hiện thủ tục hành chính.

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết 2 năm kết quả triển khai Đề án 06

Ngày 28/5/2024, Văn phòng HĐND&UBND huyện Vĩnh Linh ban hành Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết 2 năm kết quả triển khai Đề án 06 trên địa bàn.

Mở đợt cao điểm thu nhận hồ sơ kích hoạt tài khoản Định danh điện tử trên địa bàn huyện

UBND huyện Vĩnh Linh vừa có văn bản chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể chính trị- xã hội huyện; UBND các xã, thị trấn; Hiệu trường các trường học trên địa bàn tuyên truyền và đẩy mạnh kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn.

Đẩy mạnh chi trả ASXH không dùng tiền mặt trên địa bàn huyện Vĩnh Linh

Thời gian qua, các cấp, các ngành tại huyện Vĩnh Linh đã nỗ lực triển khai chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị, từ cơ sở đến huyện, tỉnh và mới triển khai thực hiện nên gặp không ít khó khăn như: hệ thống...

1 2 3 4 5 »