Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH: V/v chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rừng và cho phép Công ty CP Khoáng sản Thanh Tâm gia hạn sử dụng đất diện tích thuê (đợt 1); thuê đất (đợt 2) để thực hiện dự án đầu tư: Khai thác mỏ quặng titan sa khoáng khu vực Đông Luật, xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh

* XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan