Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

NGHỊ QUYẾT: Thông qua điều chỉnh Kế hoạch đấu giá QSD đất để thu ngân sách đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn huyện năm 2023

* XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan