Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH: V/v chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư công ty cổ phần tập đoàn AE

* XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan