Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH UBND TỈNH: Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Nâng cấp, sửa chữa cảng cá Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh

* XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan